InsideSkin


رئیس / معاون دانشکده : 298

مسئول آموزش دانشکده : 288

مسئول اجرای کلاسها : 336

مسئول رشته ارشد علوم سیاسی - فقه و حقوق - تاریخ تمدن : 279

مسئول رشته کارشناسی فقه و علوم سیاسی - تاریخ :  296

مسئول رشته کارشناسی حقوق و علوم قضایی : 334