صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی

اعضا هیئت علمی

جستجو:
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی
1
2
3 خانجان خاني مرجان مربی زبان انگلیسی
4 kxjtxwmj 1 1
5 mrx37583
6 ovnwktau 1 1
7 ارباب عباس دانشیار حشره شناسی
8 تاجركجينه باف وحيده استادیار مهندسی مواد
9 ترابیان محسن استادیار ریاضی
10 جانی لیلا استادیار ادبیات فارسی
11 حاجی زاده سکینه مربی پرستاری
12 حسام سارا مربی زبان انگلیسی
13 حسن زاده جواد استادیار فیزیک
14 حسینی مهر علی استادیار علوم تربیتی
15 خالقی مریم السادات استادیار ریاضی
16 خطیری محمد مربی حسابداری
17 خورجهانی علی مربی تربیت بدنی
18 دژاهنگ منوچهر مربی تربیت بدنی
19 ذاکرین حمیدرضا استادیار اکولوژی گیاهان زراعی
20 راسخي عبداله استادیار علوم سیاسی
21 رحمانی امیر استادیار ریاضی
22 رحمانی عذرا استادیار علوم تربیتی
23 رحمانی کامران مربی مکانیک
24 رسولی محمد استادیار كشاورزي
25 زنجانچی فزانه استادیار شیمی
26 سرحدی مونا استادیار تربیت بدنی
27 سعیدی فر الهه سادات مربی پرستاری
28 سلطانی الشن استادیار مکانیک
29 سپاهی داود مربی زبان انگلیسی
30 سیاه پوش سید مهدی مربی مهندسی مواد
31 سیاه کوهیان هاتف استادیار ادیان و عرفان
32 سیف زاده سعید استادیار زراعت
33 سیفی نیلوفر مربی مهندسی شیمی
34 شفيعي الموتي ياسر مربی مکانیک
35 شفیعی میثم استادیار معماری
36 شقاقي مقدم علي استادیار مکانیک
37 شمسيني غياثوند حسن استاديار علوم سیاسی
38 صادقپور مهدیه استادیار شیمی آلی
39 صباغ کاشانی زهرا استادیار فیزیک
40 صدري جمشيد دانشیار معارف
41 صفوی زاده سهی زهره استادیار زبان شناسی
42 صیدی حسن استادیار مکانیک
43 صیدی حسن استادیار مکانیک
44 صیدی حسن استادیار مکانیک
45 صیدی حسن استادیار مکانیک
46 عظیمی انارکی پیمان استادیار فیزیک
47 عظیمی جاهد نازنین مربی پرستاری
48 غیاثوند غیاثی فرشته استادیار کشاورری
49 قاسمی حمیدرضا استادیار معارف
50 قاضی مهرانگیز استادیار مکانیک
51 قهرمانی شعله مربی تاریخ
52 كارگري نرگس استادیار محیط زیست
53 محمددیمی عباس مربی گیاه پزشکی
54 محمدزمانی داود استادیار ماشین آلات کشاورزی
55 مرزوقی شیوا مربی زبان انگلیسی
56 معدنی سعید استادیار عمران
57 مهدیخانی حسین استادیار عمران
58 میرزایی محمد استادیار فیزیک
59 ناصری راد مصطفی استادیار تاریخ و تمدن
60 نایب زاده اشرف مربی فقه و حقوق
61 نقده فروشها منا مربی کامپیوتر
62 نیکیان محمد استادیار مکانیک
63 ولدآبادی سیدعلیرضا دانشیار زراعت
64 پاکیاری هاجر دانشیار حشره شناسی
65 کریمی زهرا مربی زبان انگلیسی
66 کریمی نگار مربی زبان انگلیسی