صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / میرزایی محمد


مشخصات فردی میرزایی محمد

نام و نام خانوادگی: محمد میرزایی
شماره تماس:02835270135
پست الکترونیکی: Ammirzaie@gmail.com

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکترا:
شیمی فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1386-1382
اساتید راهنما: دکتر حسین آقایی، دکتر کریم زارع
استاد مشاور: دکتر مجید منجمی
نمره پایان نامه: 19/5
کارشناسی ارشد:
شیمی فیزیک ، دانشگاه تربیت معلم تهران، 1382-1380
استاد راهنما: دکتر غفار متدین اول
عنوان پایان نامه: شرایط مطلوب در تشکیل استئاراتهای آلومینیم در فاز آبی، نمره پایان نامه 19
کارشناسی:
شیمی کاربردی دانشگاه اصفهان، 1379-1375


سوابق اجرایی و علمی

1) مدیر گروه شیمی از سال 1386 تا 1390
2) معاون آموزشی دانشکده های علوم پایه و کشاورزی از سال 1390-1386
3) عضو شورای انتشارات
4) عضو شورای مصاحبه کننده منطقه دوازده دانشگاه آزاد اسلامی
5) عضو کمیته منتخب واحد


سایر

سوابق علمی و پژوهشی:
دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ارشد و دکترا
استاد یار پایه 11
دارای 13سال سابقه تدریس در دانشگاه های آزاد تاکستان و نیز کرج
استاد راهنما و مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد