صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / شفیعی میثم


مشخصات فردی شفیعی میثم

نام و نام خانوادگی : میثم شفیعی
شماره تماس: 35270139
پست الکترونیک : m.shafiei@tiau.ac.ir و m.shafiei@vatanmail.ir

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی معماری و شهرسازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – تهران – 1392 ( عنوان رساله : نقش ذهن در فرایند خلق فضــا )
کارشناسی ارشد پیوسته معماری و شهرسازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین – 1385 ( عنوان رساله : طراحی دانشکده بین المللی معماری و شهرسازی یزد با رویکرد معماری پایدار )


سوابق اجرایی و علمی

1- مدیریت واحد طراحی معماری و برنامه ریزی توسعه و کنترل پروژه مجموعه تولید ی فولاد و صنایع وابسته در شرکت صنایع هفت الماس استان قــزوین شروع : 1378 پایان : 1385
2- عضو هیئت علمی تمام وقت در گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان شروع : 1386 پایان : تا کنون
3- مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان شروع : 1386 پایان : 1389
4- مدرس مدعو در گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و گروه معماری دانشگاههای غیرانتفاعی آبا و کوثر در استان قزوین شروع : 1387 پایان : 1389
5- مدرس مدعو در گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد شروع : 1395 پایان : تا کنون
6- کارشناس و مشاور در مدیریت دفاعی و استحکامات معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران شروع : 1393 پایان : 1395
7- پروانه اشتغال به کار حرفه ای از سازمان نظام مهندسی استان قزوین در زمینه طراحی و نظارت و اجرا شروع : 1389 پایان : تا کنون
8- عضو هیئت مدیره شرکت فنی و ساختمانی نوبنیاد ماهان قزوین شروه : 1385 پایان : تا کنون
9- سرپرست اداره طراحی و نظارت (با حفظ سمت سرپرست حوزه معاونت عمران ) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان شروع : 1395 پایان : تا کنون


سایر

تدریس دروس نخصصی عمران و معماری