صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / خانجان خاني مرجان


مشخصات فردی خانجان خاني مرجان

نام و نام خانوادگی : مرجان خانجان خاني
شماره تماس: 02835270135
پست الکترونیکی :
M_khanjankhani@yahoo.com

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي ،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات) ،سال اخذ ١٣٨٤
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ،دانشگاه آزاد اسلامی( واحد كرج )،سال اخذ ١٣٧٨


سوابق اجرایی و علمی

فعاليت آموزشي غير دانشگاهي:
تدريس در موسسه زبان دخترانه توحيد، كرج، از سال ١٣٧٩ تا ١٣٨٥

همكاري با موسسه لوح و قلم براي تهيه سي دي آموزشي براي زبان انگليسي دوم دبيرستان، ١٣٨٢

تدريس در موسسه زبان نشر سخن، كرج، ١٣٨٣

تدريس در مركز آموزش عالي آزاد گفتگو، تهران، ١٣٩٤


سایر

سوابق تدریس دانشگاهی :
حق التدریس ، دانشکده ادبیات ،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج) ،از ١٣٨٤تا ١٣٩٣
حق التدريس، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تاکستان ) ، ١٣٨٥
عضو هیات علمی تمام وقت، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تاکستان ) ، از ١٣٨٦تا کنون