صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / کریمی نگار


مشخصات فردی کریمی نگار

نام ونام خانوادگی: نگار کریمی
شمار تماس:02835270130
پست الکترونیکی:
Negar_828@yahoo.com

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلیسوابق اجرایی و علمیسایر