صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / راسخي عبداله


مشخصات فردی راسخي عبداله

نام و نام خانوادگي: عبداله راسخي
شمار تماس:02835270130
پست الکترونیکی: rasekhi1352iran@gmail.com

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دكتري علوم سياسي - جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
کارشناسی ارشد علوم سياسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم


سوابق اجرایی و علمیسایر

رتبه علمي اخذ شده
رتبۀ كل دوم كشوري در آزمون دكتري تخصصي سال ۱۳۸۸ دانشگاه آزاد اسلامي