صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / سرحدی مونا


مشخصات فردی سرحدی مونا

نام و نام خانوادگی: مونا سرحدی
شماره تماس:02835270130
پست الکترونیکی: m.sarhadi@tiau.ac.ir، monasarhadi@yahoo.com

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دكتري فیزیولوژی ورزشی 18/50 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1389 تا 1392
كارشناسي ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 18/42 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1386 1388

موضوع پایان نامه ارشد: تأثیر فشار مسابقات کاراته بر میزان دفع ادراری برخی از پروتئین های ادراری، کراتینین، سدیم، پتاسیم، کلسیم، گلوکز و هماچوری در زنان نخبه کاراته کا نمره: 19/75

موضوع رساله دکتری: تأثیر تمرین هوازی با شدت متوسط و بالا بر سطوح پلاسمایی لپتین، ابستاتین و استرادیول در موش های نر صحرایی 19/35


سوابق اجرایی و علمی

مرکز تربیت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش آزمونگر تست ساختار قامتی 1387 1388 کرج-بلوار امامزاده حسن-مرکز تربیت بدنی و تندرستی –باشگاه آزادی


سایر

سوابق تدریس:
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شهر ری تربیت بدنی 1و 2 (آمادگی جسمانی و تنیس روی میز) 1388 الی 1389
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شهر قدس تربیت بدنی 1و 2 (آمادگی جسمانی و بدمینتون) 1388 الی 1389
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساوه تربیت بدنی 2 (تنیس روی میز و بدمینتون) 1388 الی 1389
دانشگاه پیام نور کرج تربیت بدنی 2 (بدمینتون) 1389
سوابق ورزشی:
1 مدرس آمادگی جسمانی فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک
2 مربی درجه 3 تنیس روی میز
3 داور درجه 3 تنیس روی میز
4 مربی درجه 3 بدمینتون
5 دارای مقام اول در مسابقات منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی در رشته بدمینتون در سال 88-87