صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / مرزوقی شیوا


مشخصات فردی مرزوقی شیوا

نام و نام خانوادگی: شیوا مرزوقی
تلفن تماس: 02835270130
پست الکترونیکی:
Marzoughi.shiva@tiau.ac.ir

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دانشجوی دکترا آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی 96 تا کنون ایران - ملایر

فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی 74 تا 76 گرمسار

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی 70 تا 73 تاکستان


سوابق اجرایی و علمی

عضو انجمن اهل قلم ( نویسندگان کتاب )
عضو مجمع اساتید بسیج استان قزوین
عضو طراحان بانک سوالات دانشگاه پیام نور تا سال 1383


سایر

دروس تدریس شده
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان: زبان تخصصی های گروه های حقوق – الهیات – شیمی – روانشناسی - حسابداری و ...
زبان تخصصی گروه زبان ( گفت و شنود 1 و 2 – ترجمه متون مطبوعاتی – Study Skills - Reading Comprehension و ... ) زبان عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج: دستور نگارش 1 و 2 ، گفت و شنود 1 و 2 ، زبان های تخصصی و عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا: زبان عمومی
دانشگاه پیام نور واحد کرج: زبان عمومی
دانشگاه پیام نور تاکستان: زبان عمومی