صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / طاهرخانی علی


مشخصات فردی طاهرخانی علی

نام و نام خانوادگی: علی طاهرخانی
شماره تماس :02835270130
پست الکترونکی:
ali_taherkhany@yahoo.com
ali.taherkhani@tiau.ac.irسوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با معدل کل 18.87 و اتمام آزمون جامع و در حال تدوین پایان نامه

کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به عنوان رتبه اول فارغ التحصیلان ورودی با معدل 17.26 و نمره پایان نامه 19.25(1383-1385)

کارشناسی فیزیک از دانشگاه سراسری زنجان با معدل 16.09 در 7 ترم (1379-1383)


سوابق اجرایی و علمی

مسوول آزمایشگاههای فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از مهر 84 تا شهریور 86
مسوول آزمایشگاههای فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان از مهر 86 تا شهریور 89
مدیر پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان از مرداد 88 تا شهریور 90
مدیر پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان از شهریور 92 تا 94
معاون آموزشی - دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان از تیر90 تا اسفند 90
معاون گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان از مهر 1386 تا بهمن 1390
مدیر گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان از اسفند 90 تاکنون
مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان از تیر 1395 تا دی 1395
مدیر انجمن های علمی ادبی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان از مهر 1394 تا دی 1395
رییس اداره نظارت و ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان از مهر 91 تا بهمن 92
رییس اداره نظارت و ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان از اردیبهشت 95 تا آذر 95
مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان از 1395 تا کنونسایر

تدریس دروس نظری و عملی فیزیک از سال 1384 تاکنون در دانشگاههای آزاد اسلامی واحد قزوین و تاکستان و دانشگاه علمی کاربردی تاکستان و ....
افتخارات:
پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه در دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین در جشنواره علمي ،پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي (فرهیختگان) در سال 1393
کسب رتبه اول فارغ التحصیلان ورودی 1383 در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج
کسب رتبه اول دانشجویان ورودی 1393 در مقطع دکتری کلیه گرایشهای فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال 1389-1393