صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / محمدزمانی داود


مشخصات فردی محمدزمانی داود

نام و نام خانوادگی: داود محمدزمانی
پست الکترونیک: Dr.dmzamani@gmail.com
شماره تماس: 35270153-028

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی- مهندسی مکانیک ماشین¬های کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران- 1387 (عنوان رساله: طراحی و پیاده¬سازی سامانه سمپاشی میزان متغیر (VRT) بر مبنای نقشه خاک در سمپاش بوم¬دار پشت تراکتوری)
کارشناسی ارشد- مهندسی مکانیک ماشین¬های کشاورزی- دانشگاه تهران- 1383 (عنوان پایان¬نامه: شبیه¬سازی و مدل¬سازی سمپاش بوم¬دار پشت تراکتوری مدل TF400 طوس فدک)
کارشناسی- مهندسی ماشین¬های کشاورزی- دانشگاه بوعلی سینا- همدان- 1381


سوابق اجرایی و علمی

1- رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان. شروع: اسفند 1388 پایان: 1394
2- مسئول برگزاری نمایشگاه¬ها و مسابقات دانشجویی واحد تاکستان. شروع: 1392 پایان: 1393
3- عضو کمیته نظارت و کمک به استقرار شرکت¬های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان. شروع: 1393 پایان: تاکنون
4- مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری مکانیک ماشین¬های کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان. شروع: شهریور 1393 پایان: تاکنون
5- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان. شروع: 1389 پایان: 1394
6- مدیر مسئول مجله مهندسی زیست¬سامانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان. شروع: 1389 پایان: تاکنون
7- عضو هیأت تحریریه مجله مهندسی زیست¬سامانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان. شروع: 1389 پایان: تاکنون
8- سرپرست آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان. شروع: آذرماه 1394 پایان: تاکنون
9- رئیس اداره کارگزینی هیأت علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان. شروع: 1384 پایان: 1387


سایر

سوابق تدریس:
• دوره کارشناسی:
1- موتورهای احتراق داخلی
2- طراحی اجزاء ماشین
3- شناخت و کاربرد تراکتور
4- ماشین¬های کشاورزی
5- مواد ساختمانی ادوات کشاورزی
• دوره کارشناسی ارشد:
6- روش¬ها و ابزار اندازه¬گیری
7- طراحی به کمک کامپیوتر
8- اصول و فناوری بازیافت در کشاورزی
• دوره دکتری تخصصی:
9- کشاورزی دقیق
10- مکاترونیک در کشاورزی
11- کنترل خودکار

جوایز دریافت شده از جشنواره¬ها:
1- رتبه: مقام دوم (مدال نقره)، سال: 1389، عنوان دستاورد: طراحی و پیاده سازی سامانه سمپاشی میزان متغیر بر مبنای نقشه خاک در سمپاش بوم¬دار تراکتوری، مرجع اعطاء جایزه: اولین چشنواره بین¬المللی مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
2- رتبه: مقام سوم (مدال برنز)، سال: 1390، عنوان دستاورد: طراحی و ساخت دبی سنج دقیق ماده موثر علف کش با رهیافت LFE جهت کاربرد در سمپاش¬ها، مرجع اعطاء جایزه: دومین جشنواره بین المللی مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان
3- رتبه: مقام سوم (مدال برنز)، سال: 1390، عنوان دستاورد: طراحی و ساخت سامانه تزریق مستقیم سم با استفاده از رهیافتPWM ، مرجع اعطاء جایزه: دومین جشنواره بین المللی مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان