صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / صباغ کاشانی زهرا


مشخصات فردی صباغ کاشانی زهرا

نام ونام خانوادگی: زهراصباغ کاشانی
شماره تماس : 02835270135
پست الکترونیکی:
Z_sabagh@yahoo.com
za_sabaghk@tiau.ac.ir

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکتری، فیزیک دریا، علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد، 1381
کارشناسی ارشد، فیزیک دریا، دانشگاه آزادواحد تهران شمال، 1374
کارشناسی، دبیری فیزیک، بوعلی سنا همدان،1367


سوابق اجرایی و علمی

مسوول آزمایشگاه فیزیک منطقه 2و4 آموزش وپرورش 1376-78

سایر

سابقه آموزشی
تدریس در آموزش وپرورش کردستان 1363-1380
تدریس دروس فیزیک دانشگاه آزادواحدتاکستان تاکستان 1381-تاکنون