صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / حسن زاده جواد


مشخصات فردی حسن زاده جواد

نام و نام خانوادگی: جواد حسن زاده
شماره تماس : 02835270135
پست الکترونیکی:
javadhasanzadeh649@gmail.com
j.hasanzadeh@tiau.ac.ir

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

1384 - 1389 دکتري فیزیک - حالت جامد دانشگاه گیلان
1376 – 1378 کارشناسی ارشد فیزیک - حالت جامد دانشگاه گیلان
1372 - 1376 کارشناسی فیزیک کاربردي دانشگاه بیرجند


سوابق اجرایی و علمی

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سالهاي 94 و 95
معاون آموزشی دانشکده مکانیک از سال 1391 تا 1393
رئیس اداره نظارت و ارزیابی دانشگاه آزاد واحد تاکستان سالهاي 90 و 91
مدیر گروه رشته علوم تجربی از سال 1386 تا سال 1390
معاون گروه فیزیک از سال 1383 تا 1386


سایر

فعالیت هاي آموزشی:
1 - تدریس در دانشکده پردیس فنی فومن (دانشگاه تهران) از سال 1389 تا 1392
. 2 - تدریس در دانشگاه گیلان از سال 1378 تا 1391
3 - تدریس در دانشگاه آزاد واحد رشت از سال 1380 تا کنون.
4 - تدریس در آموزشکده سما واحد رشت از سال 1380 تا کنون.
5 - تدریس در دانشگاه آزاد واحد لاهیجان از سال 1388 تا کنون.