صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / شفيعي الموتي ياسر


مشخصات فردی شفيعي الموتي ياسر

نام: ياسر
نام خانوادگي: شفيعي الموتي
پست الکترونيک: y.shafiei@tiau.ac.ir ، y_shafiei_a@yahoo.com
شماره تماس:02835270130

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

□ دکترا: مهندسي مکانيک، گرايش تبد¬يل انرژي، دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسی (در حال تحصیل).
پایان‌نامة دکترا: مدل‌سازی عددی جریان و انتقال حرارت در یک مبدل سه‌جریانه با استفاده از کاهش مرتبة مبتنی بر روش تجزیة متعامد سره (POD) (استاد راهنما: دکتر علی اشرفی‌زاده)- پایان‌نامه تحت حمایت مدیریت پژوهش و فن‌آوری شرکت ملی گاز ایران و پالایشگاه گاز پارسیان

□ کارشناسي ارشد: مهندسي مکانيک، گرايش تبد¬يل انرژي، دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي تکنيک تهران).
پايان نامة کارشناسي ارشد: بررسي جريان در پره ها و حلزوني پمپ سانتريفيوژ به روش حجم محدود (Method Finite Volume) (استاد راهنما: دکتر محمدرضا حیراني نوبري)

کارشناسي: مهندسي مکانيک، گرايش حرارت و سيالات، دانشکد¬ة فني دانشگاه تهران.
پايان نامة کارشناسي: بررسي روش‌هاي طراحي مبدل حرارتي فشردة رادياتور خودرو و ارائة برنامة رايانه اي جهت طراحي (استاد راهنما: دکتر مهرداد رئیسی دهکردی)


سوابق اجرایی و علمی

مدیر گروه مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، و مهندسی تکنولوژی تأسیسات حراتی و برودتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، 1389-1391، 1395- 1396.
ریاست دانشکدة مهندسی مکانیک، 1393.


سایر

فعالیت‌های دانشگاهی:
- تدریس دروس تخصصی مهندسی مکانیک، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، دانشکدة مهندسی مکانیک، شروع فعالیت: مهرماه 1384.
- تدریس دروس تخصصی مهندسی مکانیک، و تأسیسات ساختمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده‌ مهندسی صنایع و مکانیک، دانشکده مهندسی عمران و معماری.
دوره های تخصصی:
- تأسیسات کنترل اتمسفر کوره های آنیلینگ هیدروژنی در شرکت ابنر (EBNER)– لینز، اتریش.