صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / خالقی مریم السادات


مشخصات فردی خالقی مریم السادات

نام و نام خانوادگي: مریم السادات خالقی
شماره تماس:02835270130
پست الکترونیکی: khaleghi81@yahoo.com

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دكتراي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقیقات تهران.
كارشناسي ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات از دانشگاه تربیت معلم تهران.
كارشناسي ریاضی محض از دانشگاه تربیت معلم تهران.سوابق اجرایی و علمی

عضويت در انجمن ها
1)عضو پيوسته انجمن ریاضی ايران.
2)عضو انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.


سایر

سوابق آموزشي

1) تدريس دروس ریاضی رشته هاي ریاضی و فنی-مهندسی در مقاطع كارشناسي و کاردانی در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان از سال تحصیلی 1386-1385.
2) تدریس دروس کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات در واحد تاکستان از سال تحصیلی 1394-1393
3) راهنمایی و مشاوره ی پایان نامه های کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات.