صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / نقده فروشها منا


مشخصات فردی نقده فروشها منا

نام و نام خانوادگی: منا نقده فروشها
شماره تماس:02835270130
پست الکترونیکی:
m.naghdehforoshha@qiau.ac.ir
m.naghdeforoshha@tiau.ac.ir

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری کامپیوتر


سوابق اجرایی و علمی

عضو فعال وکادر بسیج اساتید استان قزوین
عضو انجمن فارغ التحصيلان مركز استعدادهاي درخشان قزوين
عضو انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
عضو شورای زنان فرهیخته استان قزوین


سایر

سوابق تدریس:
دانشگاه آزاد واحدقزوین
ذخیره و بازیابی اطلاعات، زبان ماشین و اسمبلی، شیوه ارائه مطالب علمی و فنی، مدار منطقی، ساختمان داده، سیستم عامل، برنامه نویسی پیشرفته 1 و 2، مبانی کامپیوتر،کاربرد کامپیوتر(مقطع ارشد) كاردانی،
کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد تاکستان طراحی الگوریتم، گرافیک کامپیوتری، مبانی اینترنت، طراحی صفحات وب، اسمبلی، ذخیره، پایگاه داده ها، ساختمان داده، مهندسی نرم افزار،سیستم عامل، شبکه های چند رسانه ای، کاربرد کامپیوتر در حسابداری، شیوه ارائه مطالب علمی و فنی، مبانی کامپیوتر، مدار منطقی و .... كاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
دانشگاه پیام نور قزوین برنامه نویسی پیشرفته کارشناسی
موسسه آموزش عالي علامه رفيعي شبکه های چند رسانه ای، زبان ماشین و اسمبلی، ذخیره و بازیابی كاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مبانی اینترنت كارشناسي
موسسه آموزش عالي غزالی ذخیره و بازیابی اطلاعات و برنامه نویسی و... كارشناسي
دانشکده بقیه الله الاعظم(خواهران) ذخیره و بازیابی اطلاعات و برنامه نویسی و... كارشناسي
موسسه آموزش عالي دهخدا برنامه نویسی پیشرفته 1و2 و مبانی کامپیوتر كارشناسي
موسسه آموزش عالي کوثر ذخیره و بازیابی و سیستم عامل، برنامه سازی سیستم، سیستم های اطلاعاتی كارشناسي