صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / قاضی مهرانگیز


مشخصات فردی قاضی مهرانگیز

نام و نام خانوادگی: مهرانگیز قاضی
معاونت پژوهش و فناوری و استادیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان
پست الکترونیکی: M.ghazi@tiau.ac.ir
شماره تماس : 02835270145

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکترا: مهندسي انرژي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1393، معدل 18/21
کارشناسي ارشد: مهندسي مکانيک، سيستم هاي انرژي، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 1388، معدل 17/55
کارشناسي: مهندسي مکانيک، طراحي جامدات، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 1385.


سوابق اجرایی و علمی

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان،1394 تاکنون.
سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، 1394.
معاونت آموزشی دانشکده مکانيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان،1393 تا 1394.
مدير گروه حرارت و سيالات ناپیوسته، دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، از 1391 تا 1393
مدير گروه تاسیسات حرارتی و برودتی ، دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، از 1391 تا 1394.
مدير پژوهش، دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، 1389 تا 1391.
عضو هيات علمي دانشکده مکانيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان،1389 تا کنون.
رئیس شورای پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، 1394 تا کنون.
دبیر کل دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار و رئیس کمیته تکنولوژی سوختهای جایگزین ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، 1394.
عضو ستاد هماهنگي استاني جشنواره فرهيختگان استان قزوين، 1394 تا کنون.
عضو کميته منتخب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، 1395 تا کنون.
پژوهشگر برتر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان در دو دوره 1390 و 1391.
داور مقالات، مجلات و کنفرانس هاي داخلي و خارجي، عضو هیات داوران مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس.
عضو کميته علمي، اولين و دومين همايش ملی مهندسي مکانيک، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر سال 1389.
عضو کميته علمي، اولين و دومين همايش ملی مهندسي مکانيک، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر سال 1390.
رتبه نخست مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، سال 92.سایر

موضوعات تحقيقاتي مورد علاقه:
1- یکپارچه‎سازی واحدهای حرارتی به روش تحلیل پینچ
2- سیستم‎های بازیافت حرارت
3- انواع سیستم‎های تولید همزمان کار، حرارت، سرمایش و آب شیرین
4- مبدل‎های حرارتی دو و چندجریانی
5- تئوری ساختاری
6- نیروگاه‎های حرارتی
7- سیستم‎های انرژی و ممیزی انرژی
8- اگزرژی و اگزرژوکونومیک.