صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / قهرمانی شعله


مشخصات فردی قهرمانی شعله

نام : شعله
نام خانوادگی: قهرمانی
تلفن تماس: 02835270130


دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکترا، الهیات تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران
فوق لیسانس، الهیات تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی شهرری
لیسانس، الهیات تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
عنوان پایان نامه:
1- کارشناسی ارشد – نقش سیاسی - اجتماعی و فرهنگی زنان از صدر اسلام تا پایان دوره اموی
2- دکتری – شهر و جامعه شهری قزوین از آغاز دوره اسلام تا برآمدن صفویه


سوابق اجرایی و علمی

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی 1-5-85 1-5-88
عضو کمیته جذب هیئت علمی گروه دروس عمومی معارف اسلامی واحد تاکستان 4-2-88 4-2-89
ابلاغ حضور در کمیته امور فرهنگی خواهران با حضور اساتید، کارکنان، دانشجویان خانم
عضو شورای اقامه نماز واحد تاکستان 17-8-91 17-8-92
مسئول گردش و بازدید علمی دانشجویان از گنبد سلطانیه در استان زنجان به همراه گزارش 1377
مسئول گردش و بازدید علمی دانشجویان از برج های دوگانه خرقان واقع در آوج 1379
مسئول گردش و بازدید علمی دانشجویان از مناطق کاروانسرای محمد آباد خره در جاده بوئین زهرا به همراه گزارش 1379
عضو شوراي كارشناسي ارشد تاريخ و تمدن ملل اسلامي 14-1-91 14-1-92سایر

سوایق تدریس:
دروس کارشناسی
1 تاریخ سیاسی اسلام 1و2و3و4 تاریخ تشیع جغرافیای تاریخی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ......
دروس کارشناسی ارشد
1 تاریخ اسلام 2 تاریخ نگاری در اسلام ......

( افتخارات / جوایز/سایر ):
1 دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی رشته الهیات (تاریخ و تمدن ملل اسلامی) واحد تاکستان 1372
2 دانشجوی ممتاز در کارشناسی ارشد رشته الهیات (تاریخ و تمدن ملل اسلامی) واحد تاکستان 1375
3 تقدیرنامه جهت رتبه اول در مرحله مقدماتی مسابقات قرآن و عترت
(شرح صحیفه سجادیه) واحد تاکستان 1382
4 تقدیرنامه جهت سخنرانی با عنوان بناهای آرامگاهی واحد تاکستان 1384
5 لوح تقدير و سپاس از حضور فعال در عرصه علمي و فرهنگي دانشگاه (25-4-1385) نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 8
6 تقدیرنامه جهت ارائه مقاله در همایش حمداله مستوفی واحد تاکستان 1386
7 استاد برتر دانشگاه آزاد واحد تاکستان در دروس عمومی 1387
8 تقدیرنامه جهت رتبه دوم در رشته سیره معصومین (ع) در نوزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت 1394