صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / رحمانی امیر


مشخصات فردی رحمانی امیر

نام: امیر
نام خانوادگی: رحمانی
شماره تماس:02835270130
ایمیل: Rahmani.amir@yahoo.com و Amirrahmani@tiau.ac.ir

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکتری ریاضی کاربردی علوم و تحقیقات 1390 1395 فازی زدایی و رتبه بندی اعداد فازی به کمک توزیع آماری بتا و کاربرد آن در تحلیل پوششی داده ها
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی علوم و تحقیقات 1386 1388 یک روش تجزیه ابعاد برای تسریع در شناسایی واحدهای تصمیم گیرنده کارا 17.78


سوابق اجرایی و علمی

مدیر گروه رشته ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان از اسفند 1394
مدیر انجمن¬های علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان از اردیبهشت 1395
مدیر کل آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان بهمن 1395 - شهریور 1396


سایر

دروس تدریس شده:
تدریس دروس کارشناسی از 1388 (ریاضی عمومی1 و 2 – معادلات دیفرانسیل – بهینه سازی خطی و غیر خطی – آمار و کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات عمومی و مقدمات آمار – روش های آماری – ریاضیات گسسته – جبرخطی – ریاضی6 و 7 – ریاضی کاربردی)
7- تدریس دروس کارشناسی ارشد از 1393 (تحقیق در عملیات پیشرفته 1 و 2 – بهینه سازی مدل¬های غیر خطی - برنامه ریزی پویا – پژوهش عملیاتی پیشرفته)