صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / سلطانی الشن


مشخصات فردی سلطانی الشن

نام و نام خانوادگي: الشن سلطانی
شماره تماس:02835270130
ایمیل:elshansoltani@yahoo.com
بورسیه دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تاکستان

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکترا: مهندسي هوافضا
• دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده مکانیک و هوافضا (1388 تا کنون)
• عنوان پروژه: اعمال مرتبه بالای شرط مرزی‌های مستور به حل‌های فوریه شبه‌طیفی معادلات ناویر-استوکس تراکم‌ناپذیر.
• استاد راهنما: دكتر فریدون ثابت¬قدم
کارشناسي ارشد: مهندسي هوافضا
• دانشگاه صنعتي شريف (87-1385)
• عنوان پروژه: شبیه¬سازی عددی جت مافوق صوت در جریان عرضی حدود صوت با استفاده از رهیافت RANS و مدل آشفتگی BLS
• استاد راهنما: دکتر محمد طيبي رهني
کارشناسي: مهندسي هوافضا (84-1380)
• دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده مکانیک و هوافضا
• عنوان پروژه: قابلیت اطمینان در سازه‌های فضایی
• استاد راهنما: دكتر اسکندری جمسوابق اجرایی و علمی

مدير گروه مکانیک (ساخت وتولید و هوافضا)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، 91-1390.
عضو کمیته اجرایی هفتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی شریف، بهمن‌ماه 1386.


سایر

سوابق تدریس (مقطع کارشناسی):
 توربین گاز و موتور جت
 مكانيك سيالات 1 و 2
 ترموديناميك 1
 زبان تخصصی هوافضا
 برنامه‌نویسی کامپیوتر
 استاتیک