صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / ولدآبادی سیدعلیرضا


مشخصات فردی ولدآبادی سیدعلیرضا

نام: سید علیرضا
نام خانوادگی: ولدآبادی
شماره تماس:02835270130
ایمیل:
عضو هیات علمی رسمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دوره دکتری تخصصی(Ph.D.). رشته تحصیلی:اکولوژی کشاورزی دانشگاه محل تحصیل:واحد علوم وتحقیقات 1378-1374 معدل:18/50
دوره فوق لیسانس. رشته تحصیلی:زراعت دانشگاه محل تحصیل:تهران 1373-1371 معدل: 18/75
دوره لیسانس. رشته تحصیلی: زراعت واصلاح نباتات دانشگاه محل تحصیل:شیراز 1371-1367 معدل:16/87


سوابق اجرایی و علمی

مدیر گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 1378 1381
رئیس واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 1381 1387
رئیس واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس 1387 1391
رئیس واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شهرقدس 1390 1391
مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان1392 تا کنون
-سایر

سابقه تدریس:
واحد تاکستان: اکولوژی بذر-غلات سیر انرژی در کشاورزی- کشاورزی پایدار مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا
واحد شهرقدس: اکولوژی کشاورزی- زراعت عمومی مقاطع کارشناسی، ارشد


دوره ها و کارگاهای آموزشی
مدیریت آموزش عالی تهران 1381
مدیریت استراتژیک تهران 1383
مدیریت بحران تهران 1384
مدیریت بهره وری قشم 1386
مدیریت کارآفرینی شیراز 1385
مدیریت سیاسی اصفهان 1388
رهبری در آموزش عالی واحد آکسفورد 1389
مدیریت فن آوری اطلاعات کرج 1389