صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / دژاهنگ منوچهر


مشخصات فردی دژاهنگ منوچهر

نام: منوچهر
نام خانوادگي: دژاهنگ
شماره تماس:02835270130
پست الکترونيکي: M.dezhahang@gmail.com

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکترا ، مديريت و برنامه ريزی در تربيت بدني گرایش مديريت و برنامه ريزی 1393دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات
کارشناسي ارشد تربيت بدني گرایش مديريت و برنامه ريزی 1384 دانشگاه گيلان
کارشناسي تربيت بدني 1382 دانشگاه گيلان


سوابق اجرایی و علمیسایر

مهارتها و توانمندیها
کارت مربيگری درجه 3 واليبال
کارت مربيگری درجه 3 شنا
کارت مربيگری درجه 3 بسکتبال
کارت مربيگری درجه 3 بدمينتون
کارت نجات غريق درجه 2
توانايي برگزاری کارگاه های ورزشي برای دانشجويان و کارکنان