صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / تاجركجينه باف وحيده


مشخصات فردی تاجركجينه باف وحيده

نام و نام خانوادگی: وحيده تاجركجينه باف
پست الکترونیک:
vtajer@yahoo.com
v.tajer@tiau.ac.ir
شماره تماس:02835270130


دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی مواد 92 دانشگاه علم و صنعت ایران
فوق¬ليسانس مواد-سراميك 84 دانشگاه تربيت مدرس
ليسانس مواد-سراميك 81 دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره)


سوابق اجرایی و علمی

كارخانه كاشي پارس سرپرست رنگ و لعاب1381 به مدت 3 سال
صنایع اپتیک اصفهان مسئول تحقیقات1385 6 ماهسایر

سوابق تدریس (در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد):
سوابق تدریس:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 85-تاکنون
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 94 تاکنون
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 86-تاکنون
دانشگاه صنایع و معادن نیمسال دوم 88-87
دانشگاه غیرانتفاعی کار 84-94
علمی-کاربردی علوم و فنون قزوین 84-90
علمی-کاربردی نیرو محرکه 84-تاکنون
علمی-کاربردی خدمات فنی دنده (شریف) 87-91
آموزشکده فنی شهید بابایی 84-90
تقدیر نامه¬ها:
مدرس نمونه مرکز علمی-کاربردی علوم و فنون برای دو سال متوالی 89 و 90
مدرس نمونه مرکز علمی-کاربردی نیرومحرکه سال 94
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان سال 95