صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / سیفی نیلوفر


مشخصات فردی سیفی نیلوفر

نام و نام خانوادگی: نیلوفر سیفی
شماره تماس:02835270131
ایمیل: Nilooseifi@yahoo.com

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی واحد علوم و تحقیقات معدل 17/30
کارشناسی- مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال


سوابق اجرایی و علمیسایر

مرو فعالیت پژوهشی در واحد تاکستان

1- تحقیق روی آنزیم پاپائین در میوه آناناس
2- بررسی ضریب هدایت و میزان اتلاف حرارتی در 10 نوع کاشی تولید شده در ایران
3- بررسی فرآیند و تجهیزات تولید اسانس مرکبات
4- بررسی فرآیند و تجهیزات تولید پروتئین سویا
5- بررسی انواع شیر آلات در مهندسی شیمی
6- کاربرد بیوفیلترها در صنعت

تدریس های انجام شده: موازنه و انرژی مواد، انتقال جرم، عملیات واحد(2)، عملیات واحد (1) ، مکانیک سیالات (1) ، مکانیک سیالات (2) ، شیمی صنعتی (1)، شیمی صنعتی (2)
اصول محاسبات در شیمی کاربردی، شیمی عمومی (1)، شیمی عمومی (2) ، بیوشیمی ، بررسی متون شیمی ، خوردگی