صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / نایب زاده اشرف


مشخصات فردی نایب زاده اشرف

نام: اشرف
نام خانوادگی: نایب زاده
سال تولد: 57/10/10
تلفن محل کار: 0283527130

دانلود فایل رزومه:
فایل های مربوطه:


سوابق تحصیلی

الهیات و معارف اسلامی، فقه و مبانی حقوق، دانشجوی دکترا آزاد علوم و تحقیقات تهران
الهیات و معارف اسلامی، فقه و مبانی حقوق، کارشناسی ارشد آزاد تاکستان، سال 81
الهیات و معارف اسلامی، فقه و مبانی حقوق، کارشناسی آزاد تاکستان ، سال 79سوابق اجرایی و علمیسایر

سابقه تدریس دردانشگاه ازاد اسلامی تاکستان و قزوین
متون اسلامی
تفسیر موضوعی قرآن
تفسیر موضوعی نهج البلاغه و تفسیر موضوعی قرآن 87 تاکنون
درس متون فقه 1 و 3 و آیات الاحکام و اصول فقه از سال 83 تا کنون

تقدیرها
کسب عنوان بر، همایش حیات باعزت، واحد علوم و تحقیقات، اسفند 81
رتبه اول علوم قرآن، مسابقات قرآن و عترت، دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، اردیبهشت 86