صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / حسام سارا


مشخصات فردی حسام سارا

نام : سارا
نام خانوادگی: حسام
شماره تماس:02835270130
پست الکترونیک :hesam_sarah @yahoo.com

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد:آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی:زبان و ادبیات انگلیسی


سوابق اجرایی و علمی

معاون گروه مترجمی زبان انگلیسی 82-87
مدیر گروه آموزش زبان تنگلیسی 88-92
مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی 92 تا کنون


سایر

مقالات تالیفی:
1. تعلیم و تربیت کودکان(ترجمه).روزنامه خبر و1378
A Contrastive Study Of English And Persian Language .2
فصلنامه دانشگاه فردوسی مشهد(1384)
3. Holy Characters In Quran
فصلنامه دفتر فرهنگی دانشگاه ازاد تاکستان(1390)
4. ترجمه چکیده مقالات دومین سمینار زنبور عسل مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی (1384)
عناوین دروس :
1.روش تدریس 2.ترجمه متون اقتصادی 3. ترجمه متون سیاسی 4.ترجمه پیشرفته 1و2 5.اصول و روش تحقیق 1و2 6.ترجمه متون ساده 7. مقاله نویسی 8.نگارش پیشرفته 9.نامه نگاری 10.کلیه دروس پایه ...