صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / شمسيني غياثوند حسن


مشخصات فردی شمسيني غياثوند حسن

نام و نام خانوادگي؛ حسن شمسيني غياثوند
سال تولد؛ 1354
پست الکترونیک : shamsini@tiau.ac.ir
شماره تماس:02835270130

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکترا؛ علوم سیاسی دانشگاه تهران؛1386
کارشناسی ارشد؛ علوم سیاسی دانشگاه تهران؛1380
کارشناسی؛ علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ 1377


سوابق اجرایی و علمی

مدير مسئول نشريه مطالعات منافع ملي -
مدير داخلي نشريه پژوهش هاي سیاسي و بین المللي به مدت - 10 سال


سایر

سابقه تدريس در دوره کارشناسي؛ 17 سال
-سابقه تدريس در دوره کارشناسي ارشد؛ 10 سال
سابقه تدريس در دوره دکترا؛ 3 سال
مهمترين درس هاي تدريس شده؛انديشه سياسي در غرب(الف، ب و قرن بيستم)، جنبش هاي اسلامي معاصر، جامعه شناسي سياسي، تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران، انديشه سياسي در اسلام، انقلاب اسلامي ايران،انقلاب اسلامي و بازتاب جهاني آن

پايان نامه ها
1- بیش از 75 راهنمای پایان نامه در دانشگاه های تاکستان، کرج،زنجان، تبریز
2- بیش از 85 مشاور پایان نامه در دانشگاه های تاکستان، کرج،زنجان و تبریز
3- بیش از 85داوری پایان نامه در دانشگاه های تاکستان،بین المللی قزوین، زنجان،کرج، تبریز و.