صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / صادقپور مهدیه


مشخصات فردی صادقپور مهدیه

نام و نام خانوادگی: مهدیه صادق پور

تاریخ تولد: 1357/06/15

محل تولد: قزوین

نام پدر: عباس

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

فعالیت های آموزشی

1- اخذ درجه کارشناسی رشته شیمی محض از دانشگاه الزهرا در سال 1379 با معدل 16/43.

2- اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی آلي با درجه عالی از دانشگاه تهران در سال 1379 با معدل 16/20.

عنوان پایان نامه : بررسي پليمريزاسيون وينيلي در حضور آغازگرهاي هتروسيكل N- اكسيدي به راهنمايي سركار خانم دكتر صديقي.

3- كسب رتبه يك دكتري در دانشگاه تربيت معلم تهران (دانشگاه خوارزمی).

4- اخذ دکترای شیمی آلي با درجه عالی در دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1387 با معدل واحدهای نظری 18/79

عنوان رساله: بررسي تراكم دي آمين هاي آروماتيك جديد با تركيب هاي آلدئيدي و دي آلدئيدي جهت تهيه بازهاي شيف پداند و تركيب هاي ماكروسيكلي جديد و واكنش مانيش راهنمايي جناب آقاي دكتر عباس شكروي.


سوابق اجرایی و علمی

سرپرست دفتر خدمات پژوهشی و تولید علم (مدیر پژوهش دانشگاه) از تیر ماه 1395 تا کنون

مدیر گروه شیمی و مهندسی شیمی به مدت یکسال از مرداد ماه 1396 تا کنون

مدیر گروه شیمی و مهندسی شیمی به مدت یکسال از خرداد ماه 1393 تا خرداد 1394


سایر

سوابق تدریس:
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان از سال 1384.

تدریس دروس کارشناسی شیمی آلی1و2و3 و شيمي عمومي در ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران به مدت 4 ترم.

تدریس درس شيمي عمومي رشته تربيت بدني در دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران به مدت يك ترم.
تدريس درس و آزمايشگاه شيمي عمومي رشته چاپ و نشر در دانشگاه علمي و كاربردي چاپ و نشر تهران به مدت دو ترم.

تدریس درس شیمی پیش دانشگاهی به دانشجویان خارجی دانشگاه بین الملل امام خمینی در سال تحصیلی 1391-1390.


عناوین و افتخارات:
پژوهشگر نمونه دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان در سال 1388

پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان در استان قزوین در سال 1389

استاد نمونه دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان در سال 1392

داور مقالات همایش ملی پژوهش¬های کاربردی در علوم و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، اردیبهشت 1392

پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان در استان قزوین در سال 1395