صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / مهدیخانی حسین


مشخصات فردی مهدیخانی حسین

نام و نام‌خانوادگي:حسين مهديخاني
تاريخ تولد:1359
محل سکونت: قزوين
Email: amirhossein_me@yahoo.com
دكتراي تخصصی در رشته مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی عمران-مهندسي آب علوم و تحقیقات تهران تحلیل کمی ریسک خشکسالی بهمن 1393
کارشناسي ارشد مهندسی عمران-مهندسي آب صنعتي شريف توسعه مدل تلفیقی شبکه عصبی و تبدیلات موجک جهت پیش بینی خشکسالی هواشناسی 1385
كارشناسي مهندسی عمران عمران صنعتي شريف 1382


سوابق اجرایی و علمی

عضو نظام مهندسي ساختمان استان قزوين و داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي در شاخه طراحي و نظارت و اجرا پایه2
ناظر علمی طرح آب خام شهردانسفهان
ناظر علمی طرح آب خام شهر نرجه
ناظر علمی طرح آب خام شهر اقبالیه
ناظر علمی طرح آب خام شهر آبگرم
ناظر علمی طرح آب خام شهر محمدیه
مجری پروژه توجیهی اجرای سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر دانسفهان
مجری پروژه توجیهی اجرای سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر شال
مجری پروژه توجیهی اجرای سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر اسفرورین


سایر