صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / معدنی سعید


مشخصات فردی معدنی سعید

نام و نام خانوادگی: سعید معدنی
شماره تماس: 0283527134
پست الکترونیکی: ................

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

• دکتری تخصصی 1392، Ph.D.، عمران سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .
• کارشناسی ارشد 1385، M.Sc.، عمران سازه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
• کارشناسی 1378،B.Sc. ، عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.


سوابق اجرایی و علمی

• عضو هیات علمی و استادیار گروه آموزشی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.
• مدیر گروه کارشناسی ارشد عمران سازه، 1390،1392-1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.
• مدرس دروس گروه عمران در مقطع کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد سازه ، 1387-1396، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.


سایر

جوایز و افتخارات:

• کسب رتبه نخست دوره آموزشی کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، 1385.
• کسب رتبه نخست دوره آموزشی دکتری تخصصی، دانشگاه علوم و تحقیقات ، 1392.
• کسب عنوان مقاله برتر در کنفرانس بین المللی مهندسی پل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1393.