صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / زنجانچی فزانه


مشخصات فردی زنجانچی فزانه

نام و نام خانوادگی: فرزانه زنجانچی
شماره تماس: 02835270135
پست الکترونیکی: fzanjanchi@yahoo.com

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

1389-1384 دکتری شیمی فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، جمهوری اسلامی ایران
معدل 16/68
عنوان رساله: مطالعه محاسباتی خواص فیزیکی و شیمیایی تعدادی از رنگینه¬های نشانده بر روی الیاف با استفاده از روش¬های تابعی چگالی و تابعی چگالی وابسته به زمان
استاد راهنما: پرفسور ناصر هادی¬پور استاد مشاور: پرفسور حسن سبزیان
1379-1376 کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان، جمهوری اسلامی ایران
معدل 17/59(رتبه اول)
عنوان رساله: محاسبه خواص فیزیکی و ترمودینامیکی خوشه¬های هلیوم (به¬سوی محاسبه از اساس خواص مایعات و جامدات)
استاد راهنما: پرفسور حسن سبزیان
1375-1371 کارشناسی شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، جمهوری اسلامی ایران
معدل 15/22(رتبه هشتم)سوابق اجرایی و علمی

1) عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه
2) مامور نظارت و ارتقا آزمایشگاه¬های شیمی


سایر

فعالیت¬های آموزشی

تدریس شیمی پیش دانشگاهی، شیمی فیزیک 1، شیمی فیزیک 2، شیمی عمومی 1، شیمی عمومی 2، مبانی شیمی کوانتوم، طیف¬سنجی مولکولی، بیوشیمی، آزمایشگاه شیمی فیزیک 1، آزمایشگاه شیمی فیزیک 2، آزمایشگاه شیمی عمومی 1، آزمایشگاه شیمی عمومی 2، شیمی عمومی برای رشته¬های مهندسی مکانیک، کشاورزی و صنایع غذایی، روش¬های استفاده از متون شیمی، شیمی فیزیک مهندسی شیمی، ترمودینامیک مهندسی شیمی و شیمی کوانتوم 2 (کارشناسی ارشد)، شیمی معدنی