صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / همت نژاد میلاد


مشخصات فردی همت نژاد میلاد

نام و نام خانوادگی : میلاد همت نژاد
شماره تماس: 02835270134
پست الکترونیکی: hemmatmilad@gmail.com
m.hemmatnezhad@tiau.ac.ir


دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکتری مهندسي مکانیک- طراحی کاربردی 1393 دانشگاه تربیت مدرس (تاریخ دفاع: 1394) مطالعه رفتار ارتعاشات آزاد خطی و غیرخطی پوسته های استوانه ای مشبک کامپوزیت
کارشناسی ارشد مهندسي مکانیک- طراحی کاربردی 1388 دانشگاه گیلان – رشت تحلیل غیر خطی تیرهای کامپوزیت پیزوترمال
کارشناسی مهندسي مکانیک- طراحی جامدات 1385 دانشگاه گیلان – رشت مطالعه رفتار ارتعاشی سیلندر استوانه ای جدار نازک تحت شرایط مرزی مختلف
دوره کوتاه مدت تحقیقاتی اردیبهشت 93-مهر 93، دانشگاه کالابریا، ایتالیا موضوع تحقیق: مدلسازی عددی روش مایکرو/نانو نفوذی به منظور استخراج خواص مکانیکی مواد


سوابق اجرایی و علمی

- سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن ایران، 1392-1393. همکاری در پروژه نوسازی الکتروموتورهای صنعتی در کارخانجات سیمان.
- پژوهشکده صنایع هوایی ایران، ۱۳۹۴-۱۳۹۵. همکاری در زمینه انجام پروژه مطالعه و بررسی تجربی و عددي رفتار ارتعاشی سازه هاي ساندویچی با کاربرد هوایی.
- مدیرگروه رشته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی، دانشگاه آزاد واحد تاکستان، 1392-1391
- مدیرگروه رشته مکانیک خودرو، دانشگاه آزاد واحد تاکستان، 1393-1392
- مدیرگروه کارشناسی مهندسی مکانیک، مکانیک سیالات، مکانیک جامدات ۱۳۹۶


سایر

افتخارات
پژوهشگر برتر دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد واحد تاکستان در سال 1391.
پژوهشگر برتر دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد واحد تاکستان در سال 1392.
پژوهشگر برتر دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد واحد تاکستان در سال 1393.