صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / صیدی حسن


مشخصات فردی صیدی حسن

نام و نام خانوادگی: حسن صیدی
شماره تماس : 02835270135
پست الکترونیکی: Hseidi@yahoo.com , Hasanseidi@gmail.com

دانلود فایل رزومه:
فایل های مربوطه:


سوابق تحصیلی

دکتری : نانوتکنولوژی در اکادمی ملی علوم بلاروس
کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه تبریز
کارشناسی: مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه تبریز


سوابق اجرایی و علمی

مدیر گروه در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه ازاد اسلامی تاکستان
مسئول توسعه و تجهیز آزمایشگاهها دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان


سایر

تدریس دروس گروه مکانیک
دانشگاه های آزاد اسلامی تاکستان، قزوین و پرند