صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / صفوی زاده سهی زهره


مشخصات فردی صفوی زاده سهی زهره

نام و نام خانوادگی : زهره صفوی زاده سهی
شماره تماس : 02835270132
پست الکترونیکی : naghme_linguist@yahoo.com

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکترای زبان شناسی همگا نی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات) ،سال اخذ1382
کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی ،دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد تهران مرکز )،سال اخذ 1379
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ،دانشگاه آزاد اسلامی( واحد تهران مرکز )،سال اخذ 1378


سوابق اجرایی و علمیسایر

سوابق تدریس دانشگاهی :
عضو هیات علمی، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تاکستان ) ، از 1383 تا کنون
حق التدریس ، دانشکده ادبیات ،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج) ،از 1386 تا 1387
حق التدریس ،دانشکده فیزیک ،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران ) ،از 1391 تا کنون