HomeSkin
 
Login |
خانه نقشه سایت فارسی English

رئیس دانشکده : دکتر حمیدرضا ذاکرین

تلفن داخلی 341

معاون آموزشی و دانشجویی : دکتر علی خورجهانی

تلفن داخلی 340
Untitled-4.jpg

مدیر آموزش : مهندس جلیل رحمانی

تلفن داخلی 356
170219.JPG

مدیر پژوهش  : مهندس یوسف رحمانی

تلفن داخلی 340


  طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط کاسپید