InsideSkin

nursing6.jpg


بازگشت به صفحه پرستاری
مرکز مهارت های بالینی

Clinical Skills Learning Center


CSLC  با فراهم آوردن وسایل کمک آموزشی ، معاینة فیزیکی و مدلها، فرصتی ایجاد می کند تا دانشجویان علوم پزشکی در محیطی آرام ، کنترل و هدایت شده ، مهارتهای تکنیکی و ارتباطی را قبل از ورود به عرصة بالینی فراگیرند. در واقع CSLC می خواهد یادگیری هنر پزشکی را برای دانشجو تسهیل کند تا او برای اولین برخورد با بیمار آماده شود CSLC می تواند به عنوان پلی بین کلاسهای تئوری و عرصه بالینی عمل کند. یادگیری مهارتها به دور از محیط های واقعی, یک تجربة خالی از استرس و لذت بخش برای دانشجویان است و آمادگی لازم برای تجربه بالینی در بیمارستان و جامعه را فراهم می نماید. CSLC موفق باید قابل انعطاف در برنامه ریزی (flexible)  صحیح و بدون نقص در برنامه آموزشی (integral) و مطابق با اهداف آموزشی(relevant) دانشگاه باشد و برای رسیدن به این منظور نیازمند به برنامه ریزی و سازماندهی می باشد . محدودیت CSLC این است که یک محیط مشابه و تقلیدی را فراهم می کند و هرگز جای یک تجربة بالینی واقعی را نمی گیرد.
اهداف مرکز مهارتهای بالینی
* ارتقاء مهارتهای بالينی
 . ارتقاء مهارت های ارتباطی
 . ارتقاء مهارتهای تفكر انتقادی و كار گروهی
 . ايجاد فرصت هايی برای يادگيری مستقل و مداوم
 . ارتقاء شيوه های ارزشيابی بالينی
 . انجام پژوهش ها مرتبط با فعاليت های فوق
 . توسعه امكانات خدمات آموزشی مركز متناسب با نیازهای جامعه

مزاياي آموزش مهارت هاي باليني در يك مركز مهارت هاي باليني عبارتند از:
.    امكان تكرار انجام مهارت در محيط امن و بدون استرس وجود دارد.
.    آموزش در مركز مهارتها وابسته به بيمار نيست.
.    امكان يادگيري استاندارد تكنيك هاي انجام مهارت براي دانشجويان وجود دارد.
.    امكان ارزشيابي انجام مهارت ها و ارائه بازخورد مستقيم به دانشجويان وجود دارد.
.    با يادگيري صحيح و كامل انجام مهارت در مراكز آموزش مهارتهاي باليني احتمال بروز خطاهاي پزشكي در رساندن صدمه به بيمار از طرف دانشجويان كاهش مي يابد.
 قوانین مرکز مهارتهای بالینی (اتاق پراتیک):
*-   کلاس پراتیک تجسمی از محیط بیمارستان است. لذا رعایت قوانین حرفه ای الزامی است.
*-  برنامه کلاس، گروه بندی و ساعات تمرین مهارتهای پرستاری و مامایی در تابلوی اعلانات نصب                  می شود.
*- حضور دانشجویان در کلیه کلاسها و ساعات تدریس و تمرین ضروری است. سعی کنید به هیچ وجه غیبت نداشته باشید، غیبت حتی در حد مجاز می بایست جبران شود.
*-  کلاس های این مرکز راس ساعت برگزار می گردد و 5 دقیقه بعد از آن درب مرکز بسته می شود. در صورت دیر رسیدن دانشجو ، به هیچ وجه اجازه ورود به کلاس به دانشجو داده نخواهد شد.
*-  استفاده از یونیفرم تعیین شده ضروری است:
مانتو سفید، مقنعه و شلوار سورمه ای، کفش سفید پرستاری
*- در صورت نداشتن یونیفرم تعیین شده، از ورود دانشجو به پراتیک جلوگیری خواهد شد.
*- تعویض لباس دانشجو در اتاق رختکن انجام گرفته و لباس ها و وسایل در داخل کمدهایی که حاوی کلید می باشند قرار داده می شود. به هیچ عنوان دانشجو حق بردن وسایل به داخل اتاق های پراتیک را ندارد.
*- بعد از خروج از پراتیک کلید کمدها مجددا بر روی آنها گذاشته می شود. دانشجو به هیچ عنوان حق خارج کردن کلید کمد و گذاشتن لباس در کمدها و قفل کردن آنها را در حین خروج از پراتیک ندارد.
*- استفاده از کمدها فقط برای زمانی می باشد که دانشجو در داخل پراتیک کلاس یا تمرین دارد.
*- در کلاس های عملی مبحث درس توسط استاد مربوطه بر روی ماکت نمایش داده می شود. دانشجو موظف است با دقت به مراحل و چگونگی انجام تکنیک توجه کند ساعاتی نیز برای تمرین تکنیک ها در نظر گرفته شده که دانشجو با حضور استاد مهارتهای آموخته شده را تمرین کند.
*-  تکنیک صحیح انجام کار بر روی مانکن یا ماکت را به روش صحیح توسط استاد مربوطه آموزش ببینید و بعد آن را بر روی مانکن انجام دهید تا به وسایل آسیبی نرسد.
*- رعایت ادب ، صبر و دقت در کلاس عملی مهارتهای پرستاری ضروری است.
*- لازم است دانشجو جهت آماده شدن برای ورود به عرصه بالین، در تمام مدت انجام تکنیک ها بایستد.
*- در حفظ وسایل و تمیز نگه داشتن آنها کوشا باشید. در صورت تخریب وسایل دانشجو ملزم به تهیه آن خواهد بود.
*- به دلیل گران و حساس بودن مانکن ها و وسایل پراتیک، از دست کاری آنها خوداری نمائید. در صورت جابجا کردن مانکن ها دقت لازم را به عمل آورید تا از افتادن و صدمه به وسایل جلوگیری گردد. در صورت آسیب به مانکن ها با دانشجوی خاطی برخورد خواهد شد.
*- پس از تدریس یا تمرین مهارتها دانشجویان به صورت نوبتی موظف به جمع آوری وسایل و مرتب کردن پراتیک هستند. برای هر وسیله جای بخصوصی در نظر گرفته شده که با اتیکت مشخص شده است.
*- از انداختن اشیاء تیز و برنده در داخل سطل ها خوداری نمائید. جهت انداختن این وسایل از وسایل  درب دار مخصوص استفاده شده است.
*- داشتن زیور آلات ، ناخن بلند و لاک در پراتیک ممنوع است.
*- به هیچ وجه از تلفن همراه در کلاس های عملی استفاده نفرمایید در صورت استفاده مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
*- هرگونه فیلمبرداری در کلاس عملی مهارتهای پرستاری ممنوع است ، می توانید مطالب مهم را یادداشت کنید.
*- جهت یادداشت برداری از نکات گفته شده در کلاس پراتیک، از مداد استفاده کنید. همراه داشتن خودکار در کلاس پراتیک ممنوع می باشد.
*- امتحان عملی مهارتهای پرستاری به شکل انفرادی و به صورت نشان دادن مراحل هر تکنیک با توجه به اهداف ، وسایل مورد نیاز ، روش و اجرا و توجهات خاص آن انجام می شود.
*- داشتن خودکار چهار رنگ ، مداد ،پاک کن ، ساعت ثانیه شمار و قیچی در روز امتحان  ضروری است.
*- لازم است دانشجو نیم ساعت قبل از زمان تعیین شده برای امتحان در محل امتحان، حضور یابد.
*- هر یک از دوس نظری و عملی نمره مستقل دارند برای دروس نظری- عملی معدل دو قسمت با توجه به ضرایب آن مشخص می شود. اگر معدل دو قسمت به 10 نرسد یا یکی از آنها از 8 کمتر باشد هرچند معدل به 10 رسیده باشد هر دو قسمت باید مجدداً تکرار شوند.
*- توجه کنید قبل از امتحان عملی مهارتهای پرستاری ، تمرین کافی برای هر تکنیک داشته باشید.