InsideSkin

معرفی مدیریت مرکز

مدیریت این مرکز به عهده دکتر مهدی جعفری می­باشد که طبق اساسنامه وظایف ایشان به شرح زیر می­باشد:

-         اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مصوبه­های هیأت امنا

-         تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارایه به شورای مرکز رشد

-         نظارت بر فعالیت واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت­ها با اهداف پیش­بینی شده

-         ایجاد زمینه­های لازم برای ارتقاء و توسعه واحدهای فناوری

-         برنامه­ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تأمین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد

-         عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

ارایه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای مرکز رشد