InsideSkin

تعریف و هدف :

در دوره عالی علوم کشاورزی عنوان اصلاح نباتات به ارشته ای اطلاق می شود که حاوی مجموعه ای از علوم و تکنولوژی از علوم و تکنولوژی در زمینه های مشروح زیر می باشد :
-    اصلاح نباتات زراعتی
-    ژنتیک ، آمار و طرحهای آزمایشی
-    تولید محصولات زراعتی
هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصینی است که بتوانند در امور مربوط به تدریس ، تحقیق ، برنامه ریزی و مدیریت واحدهای آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی اقدام نمایند .


نقش و توانایی فارغ التحصیلان :

فارغ التحصیلان این رشته در زمینه های مشروح زیر مهارت داشته و می توانند نقش و توانایی خود را در موارد ذیل ایفاء نمایند .
-    تدریس دروس نباتات و علوم وابسته در آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی
-    تحقیق در زمینه های مختلف اصلاح نباتات زراعتی
-    برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه های مختلف اصلاح نباتات زراعت


ضرورت و اهمیت :

با توجه به اهمیتی که اصلاح نباتات در افزایش عملکرد محصولات گیاهی در واحد سطح دارد تربیت افرادی که بتوانند در این رشته تخصص لازم را کسب نموده مسئولیت امور مختلف آموزشی ، تحقیقاتی و اجرایی را در زمینه های اصلاح نباتات به عهده بگیرند ، بسیار ضروری است اهمیت این رشته جهت تربیت متخصصین اصلاح نباتات و برای نیل به خودکفائی در محصولات کشاورزی مشخص می شود . در حال حاضر برای افزایش محصولات کشاورزی علاوه بر افزودن بر سطح زیر کشت این محصولات که مستلزم سرمایه گذاری و هزینه زیاد است ، یک راه بهتر ، بالا بردن مقدار محصول در واحد سطح است که در این زمینه متخصصین اصلاح نباتات می توانند نقش عمده ای داشته باشند .