InsideSkin
مقدمه :

مهندسی مکانیک از شاخه های کهن مهندسی است که کاربردی وسیع در تمامی بخشهای صنعتی جهان امروز داشته و نقشی شایسته و بارز در توسعه و پیشرفت دانش و فناوری ایفا می نماید . حوزه فعالیت مهندسی مکانیک آنچنان گسترده است که نه تنها صنعتی را نمی توان یافت که از آن بی نیاز باشد بلکه بخش مهمی از توسعه تمامی صنایع مرهون پیشرفتهای بدست آمده در مهندسی مکانیک است .
از طرف دیگر با رشد سریع و روز افزون علوم همراه با توسعه شگفت انگیز صنعت و فناوری در جهان مرزهای اختصاصی بین رشته های مهندسی روز به روز کمرنگ تر شده و حوزه های فعالیت مشترک آنها به سرعت در حال گسترش است . این امر از سویی باعث شده تا بسیاری از دروس و گرایش های مربوط به هر یک از رشته های مهندسی را در سایر زمینه های مهندسی نیز بتوان یافت و از سوی دیگر باعث ایجاد زمینه های تخصصی تحت عنوان کلی " زمینه های بین رشته ای interdisciplinary " گردیده است .
اهمیت و لزوم بازنگری دوره های آموزشی باعث شده است تا همگام با دانشگاه های معتبر جهانی ، بسیاری از دانشگاههای کشورمان اقداماتی را در جهت اصلاح دوره های آموزشی شامل عناوین ، موضوعات ، و محتوای به عمل آورند . گروه فنی و مهندسی شورای عالی برنامه ریزی با اتکال به خداوند متعال و با توجه به نیازهای کشور از یک سو و به منظور ایفای نقش شایسته و همگامی کشورمان با کاروان شتابان علم و صنعت از سوی دیگر ، اقدام به بازنگری کلی دوره کارشناسی مهندسی مکانیک نموه تا به طور یکپارچه و فراگیر در کلیه مراکز آموزشی تابعه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قابل اجراء باشد . امید است با برنامه ریزی مناسب و تلاش مضاعف و پشتیبانی و حمایت دانشگاهها ، این اقدام در رشد و شکوفائی استعدادهای درخشان جوانان کشورمان مفید و موثر بوده و در ارتقاء نام جمهوری اسلامی در عرصه دانش و فناوری جهانی نقشی شایسته داشته باشد .


تعریف و هدف :

دوره کارشناسی مهندسی مکانیک یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است که هدف آن ارتقاء سطح دانش مهندسی کشور در رشته مکانیک و تربیت افراد مستعدی است که آموخته های نظری و عملی آنها هم سطح دانشگاهها و مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان باشد . با طی این دوره دانش آموختگان مهندسی مکانیک آماده می شوند تا وظایف محوله برای اجرای پروژه های صنعتی شامل تحقیق و مطالعات اولیه ، طراحی مقدماتی ، محاسبات طراحی با جزییات و تهیه نقشه ها و مدارک فنی ، تدوین فناوری ساخت و روش تولید ، مدیریت و اجرا و تعمیر و نگهداری را با آگاهی علمی و فنی در کلیه حوزه های مرتبط با مهندسی مکانیک به عهده گرفته و با موفقیت انجام دهند . دوره کارشناسی مهندسی مکانیک شامل دروس نظری ، آزمایشگاهی ، کارگاهی و کارآموزی است .