InsideSkin
تعریف و هدف :

دوره کارشناسی مهندسی متالوژی و مواد از مجموعه های آموزش عالی فنی و مهندسی بوده و با هدف تربیت کارشناس در زمینه های تولید و تصفیه فلزات ، عملیات بر روی فلزات ، شکل دادن و ریخته گری ، خواص ، تهیه و کاربرد مواد سرامیکی برنامه ریزی شده است . فارغ التحصیلان این دوره با گرایش های تخصصی در زمینه طراحی و بهره برداری فرآیندها ، طراحی و ساخت قطعات ، شناخت خواص و مشخصات مواد فلزی و رفع مشکلات و مسایل معمول در فرآیندهای متالوژی و محصول ساخته شده قابلیت و کارایی دارند .


نقش و توانائی :

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مهندسی متالوژی و مواد در گرایشهای مختلف با مهارتهای خود در زمینه های زیر کارآیی خواهند داشت :
-    تخصص کافی در گرایش مربوطه
-    شناخت فرآیندها و آشنایی با خواص مواد و روشهای تولید
-    تجزیه و تحلیل فرآیندها و ارزیابی آنها به منظور استفاده بهینه از سیستم ها
-    آشنایی با اصول علمی و تکنولوژی های مبتنی بر آنها در زمینه های مربوطه
-    توانایی انجام پروژه های صنعتی و تحقیقاتی ( کاربردی ) در حد متعارف
-    توانایی و راهبری سیستم های تولید مواد و ساخت قطعات و رفع مسایل و مشکلات معمولی آنها


ضرورت و اهمیت :

با توجه به غنی بودن کشور به لحاظ ذخایر معدنی و نیاز مبرم به صنایع زیربنایی نظیر تولید فلزات اصلی و مواد غیر فلزی و با وجود واحدهای صنعتی بزرگ که با سرمایه گذاری زیاد به مرحله تولید رسیده اند نظیر واحدهای تولید آهن و فولاد و سایر فلزات واحدهای نورد و شکل دادن فلزات ریخته گری – کارخانجات سرامیک و کاشی و شیشه سازی و نیز با توجه به اهمیت مواد سرامیکی در صنایع الکتریکی و الکترونیکی ، تربیت متخصصینی که قابلیت و کارایی لازم را دارا باشند می تواند قدمی بزرگ در جهت شکوفایی صنعتی و قطع وابستگی به دیگر کشورها در این زمینه مهم تخصصی باشد