InsideSkin

تعریف و هدف :

این دوره بر اساس نظام آموزش های علمی – کاربردی گروه هشتم شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و بر مبنای آموزشهای علمی – کاربردی طراحی و تدوین شده است . هدف این دوره تربیت کارشناسان علمی کاربردی در رشته ساخت و تولید – ماشین ابزار است به طوری که دانش و مهارتهای لازم را در زمینه ساخت و تولید قطعات به منظور اجرای فعالیت در طرحهای مختلف فرا گرفته باشد .


اهمیت و ضرورت :

با توجه به ضرورت خودکفایی کشور در زمینه تهیه قطعات صنعتی از طریق براده برداری با کیفیت بالا و نیاز مبرم صنعت ماشین ابزار به تربیت نیروی انسانی کارآمد در این تخصص ضرورت تهیهبرنامه کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید – ماشین ابزار احساس می گردد .


نقش و توانایی فارغ التحصیلان :

-    تجزیه و تحلیل روشهای ساخت و تولید قطعات
-    احداث کارگاههای تراشکاری ، فرز کاری و سنگزنی با توجه به نیاز صنعت
-    برنامه ریزی و سرپرستی کارگاههای ماشین ابزار
-    برنامه ریزی و ساخت قطعات
-    کنترل کیفیت قطعات تولید شده
-    آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در زمینه مربوطه
-    آموزش افراد تحت سرپرستی


مشاغل قابل احراز :

-    سرپرست کارگاههای ماشین ابزار و خط تولید
-    طراح کارگاههای کوچک ماشین ابزار
-    اشتغال در کارخانه و شرکتهای بزرگ تولیدی و دفاتر طراحی و مهندسی
-    کارشناس کنترل کیفی قطعات