InsideSkin
مقدمه :

بررسیها نشان میدهد که ترویج فرهنگ هوشمندانه اندیشیدن و خردمندانه عمل کردن به یمن تحرک اطلاعات و حرکت امواج به جای حرکت انسان امکان پذیر شده است . استراتژیهای کنونی بر مبنای ارتباطات و از طریق انتقال سریع اطلاعات و بهره گیری مناسب از منابع (نظیر زمان ، نیروی انسانی ، انرژی و ... ) استوار گردیده است . منابع کلیدی قدرت امروز فردای جهان ، بر پژوهشهای علمی و تکنولوژیک ، ارتباطات ابزاری کارآمد در جهت نیل به اهداف فوق مورد توجه شایانی قرار گرفته است . در این راستا کشور ما نیز می بایست بیش از پیش به این مهم توجه داشته باشد و با برنامه ریزی های مناسب زمینه های پیشرفت دانش و فن آوری در حوزه رایانه و اطلاع رسانی را فراهم آورد .


تعریف و هدف :

دوره آموزشیکارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر که در راستای آموزشهای علمی – کاربردی بلند مدت تدوین گردیده است فراگیرانی را تربیت می کند که با کسب مجموعه ای از علوم نظری و مهارتهای عملی بتوانند مشکلات موجود در خصوص به کارگیری و بهره برداری مناسب از فن آوری رایانه را در حوزه های مختلف کاری با تصدی مشاغل و مسئولیت های مرتبط مرتفع سازند .


نقش و توانایی فارغ التحصیلان :

فارغ التحصیلان این دوره دارای مهارتهای زیر می باشند :
-    تجزیه و تحلیل مشکلات فنی و حرفه ای در حوزه نرم افزار کامپیوتر
-    نصب و راه اندازی شبکه های محلی و بهره گیری از امکانات شبکه
-    برنامه ریزی ، تعمیر و نگهداری ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری و بانکهای اطلاعاتی
-    سازماندهی ، برنامه ریزی و کنترل کار و ارتقاء دانش فنی
-    بهره گیری از امکانات internet و طراحی صفحات web
-    آموزش دانش و مهارتها به افراد تحت سرپرستی و ارزشیابی آنها


مشاغل قابل احراز :

-    راهبر مراکز کامپیوتر
-    سرپرست و راهبر سایتهای شبکه
-    طراح و برنامه نویس سیستم
-    سرپرست واحدهای فنی و پشتیبانی نرم افزار
-    کارشناس خدمات اطلاع رسانی و واحدهای مربوطه
-    سرپرست واحدهای خدمات آموزشی در حوزه نرم افزار
-    طرح و برنامه نویسی کاربردی و صنعتی