InsideSkin

مقدمه


شناخت توانایی ها،علایق ، نیازها و مشکلات دانش اموزان و برخورد علمی وکارشناسانه آن علاوه برآن که دارای نقشی پیشگیرانه و اصلاحی در جهت جلوگیری از بروزضایعات جدی و جبران ناپذیردر دوران تحصیل   و سایر دوره های زندگی دارد، می تواند موجبات موفقیت و پیشرفت تحصیلی بالاتردانش اموزان را نیز فراهم سازد.
ازطرف دیگر، شناخت نیازها، قابلیت ها و علایق گوناگون دانش اموزان به منظورهدایت مطلوب وصحیح تحصیلی و شغلی آنان نیز از جمله امور و نیازمندی های اساسی توفیق امر تعلیم وتربیت در مدارس وآموزشگاه های کشور است.
به منظور فراهم آوردن شرایط لازم برای ارائه خدمات و انجام فعالیت های علمی وکارشناسی در زمینه های مذبور، تربیت نیروی انسانی واجد شرایط وکارآمد در حوزه راهنمایی و مشاوره می بایست مورد توجه قرارگیرد.


ضرورت واهمیت

دست یابی و تحقق اهداف آموزش و پرورش علاوه بر طراحی واجرای برنامه های آموزشی مطلوب نیازمند فعالیت ها و اقداماتی در جهت شناسایی توانایی ها و رفع مشکلات داننش آموزان می باشد.
امروزه، به منظور پاسخگویی به نیازها ، توانایی ها و رفع مشکلات تحصیلی ، روانی و اجتماعی دانش آموزان از علوم و فنون گوناگونی ازجمله دانش و علم راهنمایی و مشاوره استفاده می شود.با استفاده از خدمات این علم میتوان علاوه بررفع مشکلات گوناگون دانش آموزان وکمک به سازگاری کلی آنهابامدرسه ، خانواده و جامعه موجبات استفاده مطلوب تر از توانایی های دانش آموزان را به منظورکسب توفیق وپیشرفت تحصیلی بیشتر نیز فراهم نمود.
دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی با مشکلات و بحران های روانی، اجتماعی و تحصیلی مانند مسئله بلوغ وگذر از دوره کودک به نوجوانی وپیدایش نیازها وتحولات جدید جسمانی، روانی و اجتماعی رو به رو هستند.آن ها به همین دلیل نیازمند دریافت خدمات راهنمایی و مشاوره هستند.
به علاوه ، مشاوران می توانند در انتخاب رشته تحصیلی و هدایت شغلی و تحصیلی دانش آموزان و جهت دهی مطلوب به نیروی انسانی،نقش مهمی را ایفاکنند.
بنابراین امر راهنمایی و مشاوره میتوانند از جهت فردی،آموزشی،اجتماعی و اقتصادی مفید و موثر باشند. لذا تربیت نیروهایی که دارای آگاهی، دانش و مهارت های تخصصی در حوزه راهنمایی و مشاوره باشند، بسیار ضروری است. به همین دلیل سعی شده است تا براساس اهمیت و ضرورت مسئله ، دوره کارشناسی ناپیوسته راهنمایی و مشاوره به منظور استفاده بهتر از ظرفیت های موجود درآموزش و پرورش ، طراحی گردد.


تعریف دوره

دوره کارشناسی ناپیوسته رشته راهنمایی و مشاوره یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف اساسی آن تربیت مشاورانی است که بتوانند تصدی امر راهنمایی و مشاوره در مدارس را به عهده بگیرند.


هدف های دوره

-توسعه دانش وآگاهی های نظری در زمینه راهنمایی و مشاوره
-رشد آگاهی و مهارت های پژوهشی در حوزه راهنمایی و مشاوره
-پرورش مهارت های عملی وکاربردی در زمینه راهنمایی و مشاوره
توانایی وقابلیت ها
در این دوره آموزشی، فارق التحصیلان می بایست دانش، نگرش و مهارت های زیر را به منظور ایفای نقش مشاور راهنمایی و مشاوره در مدرسه کسب نمایند.
الف-حوزه شناختی:
-آگاهی درباره تاریخچه، تحولات و روند پیدایش حوزه راهنمایی و مشاوره
-آگاهی از نظریه های موجود در حوزه راهنمایی و مشاوره
-آگاهی درباره راهنمایی و مشاوره روانی، تحصیلی وشغلی
-آگاهی درباره چگونگی ارزیابی وسنجش ت وانایی ها،علایق،نیازهاومشکلات تحصیلی دانش آموزان
ب-حوزه نگرش ها:
-تقویت تعهدوالتزام وعلاقمندی به کاردرحوزه ی راهنمایی ومشاوره
-گرایش وعلاقمندی به توسعه دانش وصلاحیت های حرفه ای خوددررشته مشاوره
-علاقمندی به انجام پژوهش(موردی،گروهی)در حوزه راهنمایی ومشاوره
-علاقمندی وگرایش به رفع مشکلات دانش آموزان بااستفاده ازمتون مشاوره فردی وگروهی وثمربخشی آن درعمل
ج-حوزه مهارت ها:
-مهارت استفاده ازروش هاوفنون راهنمایی ومشاوره
-مهارت در برقراری ارتباط موثر بادانش آموزان
-مهارت هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان
-مهارت کارعملی در مراکز راهنمایی و مشاوره
-مهارت انجام پژوهش و تحقیق درحوزه راهنمایی و مشاوره
شرایط وضوابط پذیرش
1-فارغ التحصیل دوره ی کاردانی امورتربیتی
2-دارا بودن حداقل معدل 15در دوره کاردانی امورتربیتی
3-قبولی درآزمون ورودی براساس مواد امتحانی و ضرایب اعلام شده
تذکر:داوطلبان دو برابرسهمیه مورد نظر پذیرش می شوند و با انجام مصاحبه ، افرادنهایی انتخاب می شوند.