InsideSkin

تعریف و هدف :

این برنامه با توجه به نیاز فراوان و روز افزون جامعه به وجود مترجمان توانا و زبر دست در زمینه های فرهنگی ، ادبی و علوم انسانی و در تکمیل دوره کاردانی مترجمی زبان انگلیسی و با در نظر گرفتن اهداف زیر تنظیم شده است
الف – تکمیل و تعمیق مهارتهای چهارگانه اصلی و دوگانه فرعی ( شنیدار ، گفتار ، خواندن ، نوشتن ، دستور و ارگان ) به منظور تسلط به زبان انگلیسی
ب – آشنایی با فنون ترجمه ، تمرین کافی در زمینه ترجمه و مهارت عنوان توانایی آن


نقش و توانایی :

در صورت دستیابی به هدفهای ذکر شده بالا فارغ التحصیلان این دوره قادر خوهند بود :
-    منابع و متون فنی ، علمی و ادبی زبان انگلیسی را به صورتی شایسته به فارسی برگردانند .
-    فرهنگ ایرانی – اسلامی را به زبان انگلیسی ترجمه کنند .


ضرورت و اهمیت :

اقتصاد ما در زمینه های مختلف از جلد صنایع ، بانکها ، وزارت