InsideSkin
مقدمه :

تعلیم و تربیت نسل جوان جامعه بزرگترین وظیفه نظام آموزشی کشور اسلامی ایران است . لذا باید آموزش های دینی در نهایت اتقان و صحت و با فراهم کردن امکانات مناسب مناسب و اهتمام جدی همه مسئولین و برنامه ریزان آموزشی انجام پذیرد . انتظار به حق جامعه این است که تربیت نسل امروز به مراتب بهتر از گذشته صورت گیرد . به گونه ای که جوانان ما در دنیای امروز بتوانند باورهای اعتقادی خود را حفظ کنند و بر مبنای این باورها زندگی کنند و نمونه های شایسته ای برای دیگران باشند .
تحقق بخشی از این هدف مقدس بر عهده نهاد آموزش و پرورش است موفقیت این نهاد نیز در گرو وجود معلمان با کفایت و توانایی است که با گفتار و رفتار و آموزش های خود دانش آموزان را با مبانی دینی خود آشنا سازند و با شیوه های صحیح آنان را با آداب و اخلاق اسلامی تربیت کنند و پاسخگوی نیازها و سوال های آنان در این زمینه باشند .
تشکیل دوره کارشناسی ناپیوسته آموزش دینی – عربی که در ادامه دوره کاردانی این رشته قرار دارد اقدامی ضروری موثر و مفید در این جهت است .


تعریف و هدف :

دوره کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش دینی – عربی یکی از دوره های تربیت معلم است که در ادامه دوره کاردانی و به منظور تحقق اهداف زیر برنامه ریزی شده است :
1-    تکمیل و توسعه دانش دانشجو معلمان این رشته برای تدریس درسهای دینی ، قرآن و عربی در دوره راهنمایی .
2-    تقویت و تعمیق باورهای دینی و علاقه آنان به فرهنگ و ارزش های اسلامی .
3-    تقویت مهارت و توانایی های لازم برای تدریس درس های مذکور در دوره راهنمایی .


اهمیت و ضرورت :

لازم است دانشجو معلمان با سطوح بالاتر و حوزه وسیع تری از معارف اسلامی آشنا شوند به گونه ای که صاحب بینش جامع تری از اسلام گردند و ابعاد نظری و عملی دین اسلام را بهتر بشناسند . این آشنایی به آنان امکان می دهد که در مواجهه با سوال های گوناگون و دقیق دانش آموزان که وسعت و دامنه بسیار زیادی هم دارد توانایی و قابلیت درخور از خود نشان دهند و بر مبنای معیارها و ضوابط علمی پاسخگوی سوال ها باشند . علاوه بر این با آموختن شیوه های مختلف تعلیم و تربیت دینی کارایی آموزشی آنان افزایش می یابد به گونه ای که در معاشرت مداوم با دانش آموزان و همدلی و همراهی با آنان در هدایت و جذب آنها به سوی فضائل اخلاقی و معنوی موفق تر باشند . البته این امر منوط .