InsideSkin
هدف :

هدف دوره کاردانی تربیت معلم رشته آموزش علوم تجربی تربیت معلمانی است که با برخورداری از دانش نظری و مهارتهای عملی در دوره دو ساله ، توانایی و تسلط لازم برای تدریس علوم تجربی دوره راهنمایی را کسب نمایند ، معلمانی که ضمن کسب نگرش مثبت به کار خود ، به نحو مطلوب از عهده راهنمایی دانش آزمون در زمینه علوم برآمده و آنها را به فرگیری علوم علاقه مند سازند .


توانائیها و صلاحیتها :

انتظار می رود دانشجو معلمان پس از پایان دوره کاردانی آموزش علوم تجربی علاوه بر توانائیها و صلاحیتهای کافی از دروس عمومی و تربیتی ، در تدریس نظری و عملی درس علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی به توانائیها و صلاحیتهای زیر دست یافته باشند :
-    افزایش دانش علمی در حد نیاز تدریس علوم تجربی دوره راهنمایی
-    کسب روح علمی و تقویت قدرت مشاهده و تجربه
-    کسب نگرش مثبت نسبت به علم و علم آموزی
-    تقویت علاقه به مطالعه و تحقیق علمی
-    شناخت علمی روشهای جدید آموزش علوم و بگارگیری روشهای اساسی در آموزش علوم