InsideSkin
تعریف و هدف :

هدف برنامه آموزش کاردانی در این گرایش تربیت افرادی است که بتوانند در حیطه تربیت بدنی و ورزش وظایف شغلی خود را به انجام رسانند .
-    ویژگی بارز مشخص در این رشته تربیت افرادی است که دانش و مهارتهای پایه ای و فنی ورزشها را فرا بگیرند و بتوانند آنها را به فراگیری تحت آموزش انتقال دهند .
-    اطلاعات کافی در مورد قوانین و مقررات رشته های مختلف ورزشی را کسب کنند و ویژگی های هر ورزش بر اساس علم روز را بشناسند .
-    از دانش مربیگری در حیطه ورزش آگاهی دارند و نحوه ارائه رشته های مختلف ورزشی با حفظ رعایت کلیه مقررات داخلی و بین المللی را به طور عملی تجربه کرده باشند .
-    به نحوه برگزاری مسابقات ورزشی آشنا هستند و توانائی برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف را دارا هستند .
-    از اصول سرپرستی تیمهای ورزشی آگاهی دارند و تحت نظر کارشناسان ذیربط در امور مدیریت ورزشی همکاری نمایند .


اهمیت و ضرورت :

اهمیت ورزش و تربیت بدنی چنان است که دولت جمهوری اسلامی باید به سالم سازی بنیادی اشتیاق و علاقه مندی نونهالان ، نوجوانان به فعالیت ورزشی توجه ویژه نماید نتیجه عملی آن نیز باور نمودن استعدادها و ساختن نسلی توانمند ، دانا و سازنده برای آینده می باشد .


نقش و توانائی فارغ التحصیلان :

اهم توانائیهای دانش آموختگان در گرایش تربیت بدنی در حد کاردانی به شرح زیر می باشد :
-    مربی گری یا کمک مربی رشته های مختلف ورزشی
-    برنامه ریزی و اجرای مسابقات ورزشی
-    آموزش انواع مهارتهای حرکتی مربوط به رشته های مختلف ورزشی
-    تشخیص آسیب های ساده ورزشی به منظور پیشگیری از صدمات احتمالی بیشتر
-    بهره گیری از بازیهای پرورشی ، بومی و سنتی در جهت پرورش ابعاد مختلف انسانی
-    کاربرد وسایل کمک آموزشی مربوط به هر کدام از رشته های ورزشی