InsideSkin
تعریف و هدف :

هدف این برنامه آموزش و تربیت افرادی است که پس از گذراندن دوره توانائی لازم را برای احراز مشاغلی در زمینه حسابداری در سطح میانی را خواهد داشت و قسمتی از نیازهای کشور تامین می گردد .


اهمیت و ضرورت :

با توچه به نیاز صنایع و شرکتها به مشاغلی در زمینه حسابداری تربیت نیروی انسانی کارآمد در این تخصص احساس می شود . لذا برنامه کاردانی پیوسته با توجه به اهداف و مشخصات زیر طراحی شده است .


مشاغل قابل احراز :

-حسابداری مالی
-حسابداری صنعتی
-حسابداری دولتی
-کمک حسابرسی
-حسابرسی داخلی
-متصدی امور مالیاتی


نقش و توانائی فارغ التحصیلان :

-حسابداری انواع فعالیتهای مالی
-تهیه انواع گزارشات و صورتهای مالی
-تشخیص انواع مالیاتها و مشارکت در حل اختلافات مالی
-مشارکت در رسیدگی حسابرسی
-مشارکت در مطالعات و بررسیها برنامه ریزیها و بودجه بندیها
-توانائی ادامه تحصیل در سطوح بالاتر