InsideSkin

تعریف و هدف :

دوره کاردانی اداره امور دولتی یکی از درسسهای آموزش عالی استکه هدف آن پرورش و آموزش افرادی است که با بدست آوردن صلاحیت های علمی و تخصصی و اخلاقی نیازهای سازمانها یا ارگانهای دولتی را در رابطه با امور اداری و استخدامی برآورده سازند .


نقش و توانائی :

فارغ التحصیلان این دوره قادر خواهند بود که در امور اداری و پرسنلی دفتری در سازمانها و موسسات دولتی انجام وظیفه نمایند .