InsideSkin

آشنایی با مرکز مشاوره :

در این مجموعه ، توصیه های زیادی شده است که به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه کنید یا از کمک های تخصصی و حرفه ای مشاوران روان شناسان و روان پزشکان استفاده کنید ، ممکن است برای شما این سوال پیش بیاید که در مرکز مشاوره چه فعالیتهایی صورت می گیرد ؟ یا مشاوره چگونه می تواند به شما کمک کند تا بتوانید تصمیم بهتری بگیرید ؟ در این بخش سعی می شود در خصوص فعالیت های مرکز مشاوره و فعالیت های آنان اطلاعاتی ارائه شود .

یکی از واحدهای فعال هر دانشگاهی مرکز مشاوره است ، مرکز مشاوره دانشگاه تحت پوشش معاونت دانشجویی است و برای درمان رشد و رفاه دانشجویان تشکیل شده است . همان طور که می بینید ، درمان فقط یکی از فعالیت های مهم مراکز مشاوره است و در کنار آن فعالیت های دیگری نیز برای پیشگیری از مشکلات و همچنین افزایش رفاه دانشجویان و همچنین کمک به ارتقای رشد روانی و اجتماعی آنان انجام می شود در این بخش تعدادی از برنامه های مرکز مشاوره را معرفی می کنیم .