صفحه اصلی / اخبار

حضور جناب آقای حاج بهمن طاهرخانی و هیأت همراه ,نماینده محترم مردم تاکستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

حضور جناب آقای حاج بهمن طاهرخانی و هیأت همراه ,نماینده محترم مردم شریف شهرستان تاکستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

منتشر شده در 1396/6/16 ساعت 14:56:36    تعداد بازدید : 963